Επισκευή XBOX 360

xbox360Το Hospital-Pc μετά από 13 χρόνια στο service της κονσόλας, είναι σε θέση να επισκευάσει το 95% των βλάβων που παρουσιάζουν.

Οι τεχνικοί του Hospital-Pc μπορούν να εντοπίσουν την βλάβη, να σας ενημερώσουν για το κόστος και να σας παραδώσουν τον υπολογιστή την επομένη μέρα.