Αναβάθμιση μνήμης laptop

ram

Η μνήμη στον υπολογιστή είναι ένα πολύ σοβαρό εξάρτημα που η καλή λειτουργιά της εξασφαλίζει τη τέλεια λειτουργιά του υπολογιστή. Μια κακής ποιότητας ή προβληματική μνήμη μπορεί να δημιουργήσει πολλά περίεργα φαινόμενα στον υπολογιστή μας.

Τα συνήθεις συμπτώματα είναι μπλε οθόνη κατά την εκκίνηση ή κατά τη λειτουργιά του υπολογιστή. Κάνει επανεκκίνηση ο υπολογιστής χωρίς να ξεκινήσουν τα Windows. Ένας διακεκομμένος επαναλαμβανόμενος ήχος χωρίς να ανοίγει ο υπολογιστής, και πολλά άλλα προβλήματα που δεν έχουμε κατανοήσει στον υπολογιστή μας μπορεί να οφείλονται στη μνήμη.

Οι τεχνικοί του Hospital-Pc μπορούν να εντοπίσουν την βλάβη στο αγαπημένο σας Laptop, να σας ενημερώσουν για το κόστος και να σας το παραδώσουν την επόμενη μέρα.