Επισκευή κάρτας γραφικών Laptop

gfx

Η κάρτα γραφικών είναι από τα υλικά του υπολογιστή που δέχονται την πιο επίπονη λειτουργιά. Όσο πιο καλή και πιο γρήγορη είναι η κάρτα γραφικών τόσο πιο πολύ θερμοκρασία αναπτύσσει και την κάνει επιρρεπή σε βλάβη. Το συχνό service στη ψύξη της κάρτας  γραφικών την προστατεύει από τις βλάβες. Οι βλάβες της κάρτας γραφικών αναπτύσσονται σε μορφή επιδημίας των υπολογιστών.

Τα συμπτώματα τους μπορεί να ξεκινήσουν βλέποντας κάθετες και οριζόντιες γραμμές στην οθόνη. Ανοίγοντας τον υπολογιστή και η οθόνη να δείχνει μόνο άσπρο φόντο και τέλος ανοίγοντας τον υπολογιστή και η οθόνη συνεχίζει να είναι κλειστή.

Η επισκευή της πρέπει να γίνεται από πολύ εξειδικευμένα όργανα καθώς και τεχνικό διότι μια λανθασμένη επισκευή μπορεί να δημιουργήσει την πλήρη καταστροφή της.

Το Hospital-Pc μετά από πολυετή ενασχόληση με τη συγκεκριμένη βλάβη είναι σε θέση να επισκευάσει την κάρτα γραφικών με την μέθοδο του reballing (με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας) και να σας παραδώσει τον υπολογιστή την επόμενη μέρα με τρίμηνη εγγύηση.