Αντικατάσταση θύρας USB Laptop

usbΠολλές φορές η κακή μεταχείριση και η απροσεξία μας μπορεί να προκαλέσουν διάφορες βλάβες στο αγαπημένο μας Laptop.

Πολύ συνηθές είναι να σπάσουμε τις υποδοχές Usb, audio Jack, microphone jack lan ή ακόμα το βύσμα HDMI.

Οι τεχνικοί του Hospital - pc μπορούν να εντοπίσουν την βλάβη στο αγαπημένο σας Laptop, να σας ενημερώσουν για το κόστος και να σας το παραδώσουν την επόμενη μέρα.