Επισκευές iPad

  • Αντικατάσταση οθόνηςεπισκευες ipad
  • Αντικατάσταση touch
  • Βλάβη στην μητρική πλακέτα

Oι τεχνικοί του Hospital-Pc μπορούν να εντοπίσουν την βλάβη στο αγαπημένο σας Ipad, να σας ενημερώσουν για το κόστος της βλάβης και να σας το παραδώσουν την επόμενη μέρα.