Επισκευές Apple Macintosh

Επισκευες MacOι τεχνικοί του Hospital - pc μπορούν να εντοπίσουν την βλάβη στο αγαπημένο σας Mac, να σας ενημερώσουν για το κόστος της βλάβης και να σας το παραδώσουν την επόμενη μέρα.

  • Εγκατάσταση Mac OS X σε Macbook
  • Εγκατάσταση Windows σε Macbook
  • Αναβάθμιση μνήμης Macbook
  • Αντικατάσταση σκληρού δίσκου Macbook
  • Αντικατάσταση superdrive Macbook
  • Αντικατάσταση οθόνης Macbook
  • Επισκευή προβλήματος υπερθέρμανσης Macbook
  • Αντικατάσταση πληκτρολογίου Macbook
  • Επισκευή μητρικής πλακέτας Macbook
  • Εγκατάσταση περιφερειακών Macbook